microsoft

FQDN یا Fully qualified domain name چیست؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

FQDN به طور خلاصه محل دقیق یک کامپیوتر در DNS یا شبکه است.

هر کامپیوتر یک hostname دارد و این نام زمانی که با نام دامین ترکیب می شود نام کاملی است که محل دقیق یک کامپیوتر در شبکه را مشخص می کند.

در یک شبکه غیر دامین می توانیم hostname مشابه برای 2 کامپیوتر انتخاب کنیم ولی کامپیوتر در شبکه دامین که دارای DNS سرور است به راحتی از طریق hostname قابل شناسایی است.

یک FQDN از 2 قسمت تشکیل می شود
1 hostname
2 domain name
به عنوان مثال اگر hostname یک کامپیوتر support باشد و نام دامین آن شبکه hellodigi.irباشد fqdn آن به این شکل تعریف می شود:

support.hellodigi.ir

دانلود Microsoft Dynamic CRM 2015

ReverseDNS چیست

آموزش خاموش کردن سیستم کاربران شبکه با گروپ پالیسی

راهنمای پشتیبان‌گیری از دیتابیس و بازگردان فایل‌های پشتیبان در SQL Server

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد