برنامه نویسی

درک برنامه نویسی با جادی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برنامه‌نویسی، فرآیند نوشتن و توسعه نرم‌افزارها یا برنامه‌های کامپیوتری است. برنامه‌نویسی مراحل گوناگونی را شامل می‌شود، از تحلیل نیازمندی‌ها و طراحی نرم‌افزار تا نوشتن کدها و تست آنها. هدف اصلی برنامه‌نویسی، ایجاد نرم‌افزارهای کامپیوتری قابل اجرا و استفاده است که بر اساس نیازهای کاربران طراحی شده‌اند.

درک برنامه‌نویسی به معنای فهم و تسلط بر زبان‌ها و مفاهیم برنامه‌نویسی است. درویدیو من به برخی از مفاهیم اساسی درک برنامه‌نویسی اشاره خواهم کرد:

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد