linux

محدود کردن ارسال ایمیل برای یک اکانت در Cpanel

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
تعداد ارسال ایمیل ساعتی برای همه اکانت ها در فایل زیر ذخیره می شود.
 
1
/var/cpanel/maxemailsperhour
 
برای محدود کردن یک اکانت و دامنه خاص در cpanel باید فایل زیر را ویرایش نمایید:
 
1
nano /var/cpanel/maxemails
و خطوط زیر را اضافه کنید.
 
1
domain.com=100
بجای domain.com نام دامنه مورد نظر را وارد کنید.
پس از اعمال و ذخیره تغییرات دستور زیر را اجرا کنید.

 

1
/scripts/build_maxemails_config

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد