cisco

ارتباط لایه دو در سیسکو توسط AToM

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سلام یکی از سرویسهایی که می‌توان بر روی شبکه‌های MPLS ارائه داد سرویس Any Transport over MPLS یا همان AToM هست. به این سرویس گاهی L2VPN نیز گفته می‌شود. یک سرویس دهنده با استفاده از این سرویس می‌تواند ترافیک لایه دو را نیز برای مشتریان خود عبور دهد.

شکل زیر را در نظر بگیرید. در این شکل مشتری دارای دو شعبه متفاوت است که هر دوی آنها به شبکه یک ISP متصل هستند. سرویس‌دهنده می‌تواند با استفاده از سرویس AToM دو دفتر مشترک را به صورت لایه دویی به یکدیگر متصل کند. از دیده مشترک این ارتباط مانند این است که دو شعبه با یک کابل یه یکدیگر متصل شده باشند.

 

ویژگیهای AToM

– این تکنولوژی یک تکنولوژی edge محسوب می‌شود. یعنی تنها روترهای edge سرویس‌دهنده از آن آگاهی دارند و نیاز به انجام هیچ گونه پیکربندی در روترهای میانی سرویس‌دهنده نیست.

– AToM یک تکنولوژی point to point است. پس برای متصل کردن هر دو شعبه به یکدیگر نیاز به یک ارتباط منطقی مجزا و انجام پیکربندیهای لازم از سمت سرویس دهنده است. برای داشتن یک سرویس point to multipoint باید از سرویسهایی مثل VPLS استفاده کرد.

– برای سرویس‌دهندگان بزرگ که از قبل شبکه‌هایی ATM و Frame Relay را دارا بودند و سپس شبکه MPLS را نیز راه اندازی کردند، ارائه سرویس AToM به معنای عدم نیاز به شبکه‌های ATM و frame relay بود. به این ترتیب در هزینه‌های سرویس دهندگان صرفه جویی فراوانی می‌شد.

– اگر در شبکه‌ای MPLS فعال نشده باشد و همچنان نیاز به ارائه سرویس ارتباط لایه دویی باشد می‌توان از L2TPv3 استفاده کرد. L2TPv3 همانند AToM ارتباط point to point لایه دویی فراهم می‌کند و نیازی به MPLS نیز ندارد.

– در هر دوی AToM و L2TPv3 به مانند این است که بین روترهای edge سرویس‌دهنده که به روترهای مشترک متصل هستند یک ارتباط مجازی ایجاد می‌شود. به این ارتباط مجازی که ترافیک لایه دو را منتقل می‌کند pseudowire گفته می‌شود.

پیکربندی AToM در روترهای سیسکو

پیکربندی AToM بسیار ساده است. برای این کار کافی است مراحل زیر را طی کنیم:

– ابتدا یک psudowire class ایجاد می‌کنیم و در آن نوع encapsulation را MPLS می‌گذاریم.

– در اینترفیس متصل به مشترک که در اینجا fastethernet1/0 است، AToM را توسط فرمان xconnect peer-router-id vcid pw-class class-name فعال میکنیم. در این فرمان peer-router-id همان LDP id روتر PE دیگر است. vcid نیز شناسه ای است که شما به psudowire اختصاص می‌دهید. class-name نیز نام کلاسی هست که در مرحله قبل ایجاد کردید. به محض اجرای این فرمان یک session LDP بین دو روتر PE برقرار میشود.

seudowire-class CUSTOMER-A
 encapsulation mpls
!
interface Loopback0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface FastEthernet1/0
 no ip address
 xconnect 5.5.5.5 10 pw-class CUSTOMER-A

پیکربندی سمت مقابل یعنی روتر R5-PE نیز به صورت زیر خواهد بود:

seudowire-class CUSTOMER-A
 encapsulation mpls
!
interface Loopback0
 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
!
interface FastEthernet1/0
 no ip address
 xconnect 1.1.1.1 10 pw-class CUSTOMER-A

بررسی صحت عملکرد AToM

برای بررسی صحت عملکرد AToM می‌توان به صورت زیر عمل کرد:

 R5-PE#show mpls l2transport vc 10

Local intf     Local circuit              Dest address    VC ID      Status
-------------  -------------------------- --------------- ---------- ----------
Fa1/0          Ethernet                   1.1.1.1         10         DOWN
1
2
3
4
5
R5-PE#show mpls l2transport vc 10
 
Local intf     Local circuit              Dest address    VC ID      Status
-------------  -------------------------- --------------- ---------- ----------
Fa1/0          Ethernet                   1.1.1.1         10         DOWN

همچنین اگر مشترک در روترهای خود بر روی واسطهای متصل به ISP، در یک رنج آدرس IP قرار دهد این دو آدرس به یکدیگر دسترسی خواهند داشت مانند زمانی که این دو روتر توسط یک کابل به یکدیگر متصل شده باشند.

CustomerA-Site1#
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.252
 
 
CustomerA-Site2#
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.50.2 255.255.255.252
 
 
CustomerA-Site1#ping 192.168.50.2
 
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.50.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 68/88/108 ms

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد