cisco

اموزش کامل GLBP – Gatway Load Balancing Protocol

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 ضعف دو پروتکل HSRP   و VRRP  این است که برای  Load Blancing  نیاز به Virtual IP  های مختلفی  دارند و  ما را با Client  ها در گیر می کند ولی GLBP  این مشکل را حل کرده است . و هدف از GLBP  این است که ما برروی Client  ها یک Virtual IP  قرار می دهیم  و GLBP  خودش  تقسیم بندی را انجام می دهد .

 

GLBP  پروتکول انحصاری Cisco  می باشد و اکثر مفاهیم HSRP  و VRRP را نیز دارد و برروی Device های لایه ۳ (Router و Switch ) اجرا می شود

  GLBPبا IOS  های Version 12.4  به بالا کار می کند  و  به جای این که  یک Device  برای Active  و یک Device  به جای Standby  انتخاب شود همه  Device  ها در عملیات شرکت می کنند

عملیات Redundancy  در GLBP  با ARP  و MAC   انجام می شود   یعنی هر کدام از Device   ها که در گروه GLBP  هستند یک MAC  دارند که بر اساس ان ARP  ارسال می کنند

یعنی زمانی که یک Client  در خواست ARP   برای  Virtual IP  ارسال می کند   GLBP می اید مشخص می کند که کدام Device  پاسخ   Client را دهد.

  GLBP  یک Device   را  بر اساس بالاترین Priority  به عنوان( AVG (Active virtual gateway  انتخاب می کند  که این Device  مسئول پاسخ دادن به   در خواست های ARP  است  در واقع این Device  مشخص  می کند که چه کسی پاسخ این در خواست  ها را بدهد هر کدام از Device  ها در GLBP  دارای یک MAC  مجازی  هستند که این ادرس MAC  را AVG   به هر کدام می دهد و GLBP  یک    Device    دیگر را نیز به عنوان( AVF (Active Virtual Forwarder  انتخاب می کند که Backup  برای AVG  می باشد و به بقیه Device  هایش می گوید Secondary

شماره گروه ها در GLBP   بین ۰-۱۰۲۳   می باشد و  Priority نیز بین ۰-۲۵۵ می باشد و بسته های Hello  هر۳ ثانیه یک بار می باشد و Hold  نیز هر ۱۰  ثانیه می باشد مانند HSRP

 اگر بسته های Hello  از AVF  به AVG  نرسد AVG  یک  Device  دیگر را به عنوان AVF  تعیین می کند.  ممکن است این AVF وظیفه Fowrvarding  در گروه دیگر را نیز  بر عهده داشته باشد. که این اتفاق باعث می شود که  Load  زیادی برروی ان باشد برای جلوگیری از این اتفاق یک  Timer  تعیین می کنیم که تا این  زمان بتواند هر دو وظیفه  را انجام دهد

به این  Timer  میگوییم    Redirect Timeout  که این Timer   زمانی را مشخص می کند که از این زمان به بعد AVF تنها نقشه جدید را ایفا کند که به صورت پیش فرض ۶۰۰ ثانیه می باشد

تابع Weighting : می توانیم با این تابع تعیین کنیم اگر تغییری  در  Device رخ داد چه کاری انجام دهد .  با دستور زیر در مد Interface  این تابع را اجرا می کنیم.

R(config-if)#glbp ID  weighting  NUMBER    lower  NUMBER  upper   NUMBER

 که در این دستور به جای NUMBER  ها باید عدد قرار دهیم که برای Weighting  بین ۱-۲۵۴ و برای lowerبین ۰-۱۰۹ و برای Upper  بین  ۵۲-۱۱۰ می باشد

دستور Trac  در GLBP  به شکل زیر در مد Interface  می باشد

R(config-if)#glbp ID weighting track  NUMBER  decrement  SUBTRACT

در این دستور به جای NUMBER  شماره Trac  را می گذاریم که بین ۱-۵۰۰و به جای SUBTRACT  میزانی که می خواهیم از Weighting  کم شود را قرار می دهیم  که بین ۱-۲۵۵ می باشد

LoadBalencing  در GLBP  به ۳ روش انجام می شود

  1. Round Robin :این حالت حالت پیش فرض می باشد  که بسته هارا بین Interface  ها تقسیم می کند
  2. Weighted :وزن هر Interface   مشخص کننده حجمی است که می گیرد
  3. Host Dependent :در این روش برای هر Client  یک Virtual IP  را مشخص می کنیم تا جواب ان Client  را دهد

بادستور زیر می توان تعیین کرد که از کدام روش استفاده کند

R(config-if)#Glbp ID load-balancing ?

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد