cisco

Router Reset Factory

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در بعضی مواقع به دلیل خرید یک Device دسته دوم که ممکنه Config های مختلفی بر روی آن set شده باشد نیاز شود تا تنظیمات روتر یا سویچ مان را به تنظیمات کارخانه بر گردانیم و روتر را Reset Factory کنیم ( Router Reset Factory )

 

برای Router Reset Factory به صورت زیر عمل می کنیم:

ابتدا با دستور Show version تنظیمات بخش Configuration Register را مشاهده می کنیم. تنظیمات مربوط به Configuration Register روتر را در خط آخر خروجی دستور Show version نشان داده می شود. که در چنین حالتی باید ۰x2102 نشان داده شود.

اگر  که خروجی غیر از ۰x2102 مشاهده کردین با استفاده از دستور Config-register 0x2102 در Global به صورت زیر تنظیمات را انجام می دهیم.

Router#configure terminal

Router(config)#config-register 0x2102

Router(config)#end

اگر دستور Show version را مجددا وارد کردین و در همان خط اخر Will 0x2102 at next reload نشان داده شد با استفاده از دسنور Write erase تنظیمات startup-configuration را پاک کنید

سپس با استفاده از دستور reload روتر را دوباره راه اندازی کنید و زمانی که  پیام ذخیره سازی تنظیمات را مشاهده کردین N را به عنوان عدم تایید وارد کنید و Enter را بزتید.

Router#reload

System configuration has been modified save[yes/no]:n

proceed with reload? [confirm]i

بعد از اینکه روتر reload شد System configuration Dialog به شکل زیر نمایش داده می شود.

—System configuration dialog—

حافظه های روتر سیسکوWould you like to enter the initial configuration dialog?[yes/no]:Y

با وارد کردن Y تنظیمات روتر به حالت پیش فرض کارخانه در می آید.

10 دستوری که نیاز است برای کار با IOS های Cisco بدانید

حافظه های روتر سیسکو

ایمن سازی روتر سیسکو

اجرای سناریو Public Key Infrastructure – PKI

کانفیگ GRE Tunnel در سیسکو

جاسوسی اطلاعات و استفاده از لیست SPAM ها برای مقابله با آن

 

 

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد