شبکه

ایجاد GRE Tunnel Interface بین دو روتر HUAWEI

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برخی مواقع در حین پیاده سازی پروژه های WAN لازم است بین دو روتر که ارتباط End to End خود را از میان تعدادی روتر مربوط به شبکه مخابراتی شرکت مخابرات یا سایر سرویس دهندگاه شبکه های WAN  و PAP برقرار می کنند، یک تانل مجازی از نوع GRE Tunnel channel ایجاد گردد تا بتوان از خلال آن ترافیک مربوط به Zone شبکه internal را از یک سمت ابر شبکه مخابراتی به سمت دیگر منتقل کرد. ( مسیریاب های شرکت مخابرات یا شرکت های ارائه دهنده WAN Services برای مسیر یابی ترافیک شبکه های داخلی شما و آدرس های شبکه Private برنامه ریزی نشده و نخواهند شد)

 

مراحل ایجاد یک Interface tunnel  : ( در این مثال سمت تهران)

 

Username:hellodigi
Password: *********************************
<HUAWEI>sys
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[HUAWEI] interface Tunnel 829

[HUAWEI-Tunnel829] description GRE Tunnel over MPLS-Tehran-Tehran2001

[HUAWEI-Tunnel829] ip address 192.168.32.1 255.255.255.252

[HUAWEI-Tunnel829] source <WAN IP Tehran>
[HUAWEI-Tunnel829]destination <WAN IP tehran2001>

 

در روتر سمت مقابل همه چیز مثل تنظیمات بالا خواهد بود با این تفاوت که WAN IP Tehran و WAN IP tehran2001 جابجا خواهند شد.

چنانچه وضعیت Tunnel ایجاد شده UP باشد، باید بتوانید آدرس interface tunnel در سمت روتر مقابل ( در این مثال 192.168.32.2) را Ping نمایید.

 

 

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد