شبکه

مدیریت فایل در روتر های HUAWEI

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

   به منظور فراهم آوردن امکان مدیریت فایل که اغلب با مقاصد پشتیبانگیری از اطلاعات Configuration جاری روتر و یا بروز رسانی IOS انجام می شود می توان از دستورات زیر بر روی روتر های شرکت HUAWEI استفاده کرد. به خاطر داشته باشید که قبل از استفاده از این دستورات باید نر افزار TFTP Server را بر روی یک سیستم که امکان ارتباط مستقیم به روتر را دارد اجرا کرده باشید. در سناریوی زیر آدرس شبکه 192.168.1.2 بر روی TFTP Server تنظیم شده.

نکته : قبل از اجرای دستورات زیر حتما از End-to-end Connectivity بین روتر و TFTP Server اطمینان حاصل کنید.

 

به منظور کپی کردن اطلاعات از روی روتر بر روی TFTP سرور :

 

hellodigi>tftp 172.16.1.5 put flash:/config.cfg>

 

به منظور کپی کردن اطلاعات از روی TFTP سرور به روی روتر :

 

/:hellodigi>tftp 172.16.1.5 get config.cfg flash>

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد