شبکه

آموزش Route Summarization

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

در مبحث خلاصه‌سازی (Route Summarization) سعی می‌شود تا حجم Routing Table و همچنین حجم Update هایی که بین روترها رد وبدل می‌شود، کاهش یابد.

خلاصه‌سازی معمولا در روترهای اینترنتی که چند هزار Route دارند، کاربردی است.

 

مثال ۱:

در جدول Routing Table روتر A، هر سه شبکه وجود دارد. می‌خواهیم با خلاصه سازی کاری کنیم که روتر A یک Network راAdvertise کند. به عبارت دیگر در روتر B یک رکورد به فرم ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۰/۲۲ ایجاد می‌شود.

برای خلاصه سازی بدین صورت عمل می‌کنیم:

از سمت چپ به راست، تا بیت‌هایی که مشترک هستند را عینا می‌نویسیم و بقیه را به صفر تبدیل می‌کنیم.

۱۹۲٫۱۶۸٫۰۰۰۰۰۰۰۰٫۰/۲۴

۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۰/۲۴

۱۹۲٫۱۶۸٫۰۰۰۰۰۰۰۱٫۰/۲۴

۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۰/۲۴

۱۹۲٫۱۶۸٫۰۰۰۰۰۰۱۰٫۰/۲۴

۱۹۲٫۱۶۸٫۲٫۰/۲۴

در این مثال ۲۲ بیت اول یکسان است. پس به همان صورت می‌نویسیم و به جای بقیه بیت‌ها صفر می‌گذاریم.

شماره Prefix یا Net maskتا بیت مشترک است.

۱۹۲٫۱۶۸٫۰۰۰۰۰۰۰۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰/۲۲ ← ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۰/۲۲

مثال ۲:

۱۹۲٫۱۶۸٫۰۰۱۰۰۰۰۰٫۰/۲۴

۱۹۲٫۱۶۸٫۳۲٫۰/۲۴

۱۹۲٫۱۶۸٫۰۱۰۰۰۰۰۰٫۰/۲۴

۱۹۲٫۱۶۸٫۶۴٫۰/۲۴

۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰۰۰۰۰۰٫۰/۲۴

۱۹۲٫۱۶۸٫۱۲۸٫۰/۲۴

۱۹۲٫۱۶۸٫۰۰۰۰۰۰۰۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰/۱۶ ← ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۰/۱۶

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد