شبکه

دانلود دوه Udemy SOC Analyst Training with Hands-on to SIEM

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سلام در این دوره آموزشی با ابزارها ، امکانات و سیستم هایی آشنا خواهید شد که به شما در آنالیز شبکه و ترافیک آن کمک می کنند. همچنین مدرس دوره استفاده از این ابزارها را در پروژه های واقعی یاد می گیرید.

در ادامه یاد میگیرد  که چطور تهدیدهای حملات سایبری را آنالیز و کشف کرده و یک سیستم پیشگیری از نفوذ را از پایه بسازید.

مقدمه دوره 

لطفا کمی صبر کنید تا پلاگین ویدیو باز شود

لینک دانلود

درصورت داشتن پسورد :www.hellodigi.ir

 SOC Analyst Training with Hands-on to SIEM.rar          06:18   4G

 

سرفصل های دوره :

Module 1: Basic of Networks :
Introduction : Training Plan
What is Networking
OSI Model & TCP IP Protocol Suite
Types of Netowrk Device and Working
Types of Network Security Devices and Working
Network Basic - Assignment
5 questions
Solution - Assignment 1 - ( Interactive Video - Optional )

Module 2 : Foundation of Bit/Bytes in Packets :
Bit, Hexadecimal & Bytes Represenation
MAC Address & IP Address
NAT
PAT
Basics of Wireshark & Tshark

Module 3: Internet Layer & Transport Layer :
What is the Internet Layer & IP Header
What are the IP Header Fields
What is the Transport Layer & TCP Header
What are the Transport Header Fields
What are the common attacks performed with Transport Layer

Module 4 : UDP & ICMP Protocol :
What is UDP Protcol & UDP Header
What are the UDP Header Fields
What is the ICMP Protocol & ICMP Header
Processing..
Packet Analysis with Wireshark - ICMP
5 questions
What are the ICMP Header Fields
Common Attacks Performed with ICMP Protocol

Module 5: Protcols & Ports :
Protocols v/s Ports
What is ARP Protocol
Packet Analysis with Wireshark
5 questions
Client-Server Model
What Is HTTP & How does it works
What is DHCP & How does it works
Packet Analysis with Wireshark - DHCP
7 questions
What is DNS & How does it works
Packet Analysis with Wireshark - DNS
7 questions
Basics of FTP, Telnet, SSH & SMTP

Module 6 : UseCases :
Network UseCase 1:- DNS Zone Transfer Attack and Remediation
Network UseCase 2
Network UseCase 3
Network UsesCase 4
Network UseCase 5
Network UseCase 6:- DOS/DDOS Attack and Remediation

Module 7 : Windows & Linux :
Workgroup & Domain
Cryptography
Windows Password
Windows Authentication
Linux Basics
Windows & Linux Logs

Module 8 : System Hacking :
System Exploitation
Malware Types
Brute Force Attack

Module 9 : UseCases :
System UseCase 1 :- Brute Force Attack - Part 1 & Remediation
System UseCase 2:- UseCase2
System UseCase 3
System UseCase 4
System UseCase 5
System UseCase 6
System UseCase 7 :- Zero Day Attack & Remediation

Module 10 : Web Application :
Web Application Introduction
Web Application Working

Module 11 : Web Application Attack:
Web Application Attack
Poodle Attack
Heart bleed Attack
Shellshock Attack

Module 12 : UseCases:
Web Application UseCase 1
Web Application UseCase 2
Web Application UseCase 3

Module 13 : Antivirus Working, Types & UseCase:
Antivirus Working & Detection
USECASE - Virus Outbreak
Ransomware
Conficker Worm

Module 14 : IDS - Working, Detection & Evasion:
Working, Detection & Evasion

Module 15 : Firewall Working, Types & Reporting:
Working, Types and Reporting

Module 16 : Attacking Phases:
Attacking Phase 1 : Reconnaissance
Attacking Phase 2 : Scanning
Attacking Phase 3 : Attacking
Attacking Phase 4 : Maintaining Access

SIEM Solution:
SIEM Installation
Logs Forwarding to SIEM
SIEM Hunting For Logs
SIEM Dashboard Usage & Creation

مشخصات :
زبان آموزش ها انگلیس
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
مدت زمان آموزش 7 ساعت و 59 دقیقه 
محصول موسسه آموزشی Udemy

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد